ΕΠΑ.Λ. Μαρκοπούλου Ωρωπού  Τηλ. & FAX: 22950.32871  e-mail: epal-markop@sch.gr

Πρόγραμμα σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) - Φ2/92271/Δ4/05-06-2018

Οι μαθητές παρακολουθούν συνολικά 35 ώρες την εβδομάδα:
 - 22 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας
 - 07 ώρες μαθήματα προσανατολισμού
 - 06 ώρες μαθήματα επιλογής

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α' Τάξη

Μαθήματα Προσανατολισμού Α' Τάξη

Μαθήματα Επιλογής Α' Τάξη

Στο ΕΠΑ.Λ. Μαρκοπούλου Ωρωπού τα μαθήματα επιλογής της Α' Τάξης είναι Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας και Αρχές Οικονομίας. Οι μαθητές της Α' Τάξης παρακολουθούν και τα τρία αυτά μαθήματα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) - Φ2/92271/Δ4/05-06-2018

Οι μαθητές παρακολουθούν συνολικά 35 ώρες την εβδομάδα:
 - 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας
 - 23 ώρες μαθήματα τομέα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β' Τάξη

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Πληροφορικής

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) - ΦΕΚ 1426/τ.Β/26-4-2017

Οι μαθητές παρακολουθούν συνολικά 35 ώρες την εβδομάδα:
 - 12 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας
 - 23 ώρες μαθήματα ειδικότητας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ' Τάξη

Μαθήματα Ειδικότητας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τομέας Μηχανολογίας με ειδικότητα Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Τομέας Πληροφορικής με ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής